בוטלה

התפקיד שלך נדחה! סיבה:
Sous-titrage de vidéo Youtube

Bonjour, La tarif indiqué est volontairement fantaisiste. Je n'ai pas encore délégué ce travail, je suis en train de me renseigner sur les tarifs actuellement pratiqués. Je m'appelle Éric, je publie des vidéos en français et je souhaite y ajouter des sous-titres, dans la même langue. Principalement pour des raisons d'indexation de la part de Youtube. Je vais publier plusieurs vidéo de ce type par semaine. Si le travail vous intéresse, voici un exemple d'une première vidéo à traiter : https://youtu.be/AmWnRhWW-lk Voici aussi : - le script utilisé pour le tournage : https://www.dropbox.com/s/p1iw5oeteuzt8yf/Mesurer-son-excitation.pdf?dl=0 - le fichier .srt généré par Youtube, qui devra être livré après correction : https://www.dropbox.com/s/2ncta3ok3w8hi3a/Mesurer-son-excitation.srt?dl=0 J'ai plusieurs remarques : 1/ Il n'y a pas de traduction à prévoir. Quel est votre tarif pour ce travail, par tranche de 5 minutes de vidéo ? 2/ Quel est actuellement votre délai de livraison ? 3/ En complément, pouvez-vous également me fournir un tarif et une estimation de délai pour la prestation suivante : Transcrire le contenu de la vidéo en billet de blog. Cela nécessitera alors : - De reformuler un minimum les phrases, pour supprimer les maladresses qui passent à l'oral, mais pas à l'écrit. - Je vous fournirai alors également le document Powerpoint utilisé pour créer la vidéo. - le billet devra être livré au format pdf, word, ou pages J'attends votre réponse, passez une bonne journée !

מידע נוסף

עבודה: #10885

419 יום 15שעות 35דק

תקציב:

$171

סוג העבודה:

עבודה חד פעמית

שעות עבודה:

00:00 - 08:00

ימים בשבוע:

5

יכולות נדרשות
Linux, Windows, Brocade,
פורסם על ידי

נייד:

N/A

()

הגש הצעה

כדי להגיש בקשה לתפקיד זה עליך להתחבר תחילה / להירשם.

לחצו כאן ללמוד איך זה עובד

שתפו א/ו והזמינו לעבודה זאת.
שאלות נפוצות

לחצו כאן ללמוד כיצד תשתית STARTAJOB עובדת?

כתוב אז את "כתוב הערה או הודעה ללקוח"

כבר יש לך את העלות המשוערת ואת הזמן כדי להשלים את העבודה אתה בשדות "זמן ביצוע" ו "תשלום המבוקש" או להשאיר אותם ריקים ניתן לשנות מאוחר יותר.

אם אתה יכול לבצע את העבודה, הגש ההצעה שלך בטופס מטה או אם יש לך שאלות נוספות, אתה יכול לכתוב אותם בשדה הערות שלך ולהשאיר את השדות "השכר הרצוי" ו"הושלם בתוך" ריקים. ניתן יהיה לקבוע אותם מאוחר יותר.