התקנת מזגן > כמה שאלות בסיסיות

(שנו אזור)

שלב 3: בחרו את התשובה המתאימה.

איזה סוג מזגן יש לכם?