התקנה ותיקון תריסים > כמה שאלות בסיסיות

(שנו אזור)

שלב 3: בחרו את התשובה המתאימה.

כמה תריסים צריך להתקין / להחליף / לתקן