בנייה והרכבת מטבח וארון.

Cancelled

Job #: 11523 Post Date: 14.08.2017

שלום, מדובר בעבודת בניה והתקנת מטבח + ארון. גודל המטבח: רוחב השטח 2.2מ עומק: 0.6מ גובה: 2.15מ גודל הארון: רוחב השטח 4.2מ עומק: 0.6מ גובה: 2.75מ גימור זכוכית או קריסטל ליזר או צבע מבריק. מצורפים תמונת המחשה, תמונת המקום וסרטוטים.

Posted by

Job Location:

Israel Derech Ben Gurion 138, Bat Yam, Israel

Required skills

Carpentry and furniture assembly

Get the job done

Budget:
$30-$5,000
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.571 sec