צביעת אלומניום

Cancelled

Job #: 11547 Post Date: 04.10.2017

שלום, מעוניין לחדש צבע למסגרת האלומניום לחלונות מצורפת תמונה של החלון

Attached files

1[7].jpg2[1].jpg3[1].jpg

Posted by

Job Location:

Israel Derech Ben Gurion 138, Bat Yam, Israel

Required skills

Window installation

Get the job done

Budget:
$30
-
$350
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.623 sec