עבודה טסט לצורך בדיקות

Hiring

Job #: 11594 Post Date: 29.01.2018

דוגמא של תיאור לעבודה טסט לצורך בדיקות כאן תוכלו לקרוא את תיאור העבודה שצריך לעשות

Posted by

Required skills

PilotWaiter

Get the job done

Budget:
₪30-₪1,000
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.695 sec