כל העבודות אינסטלציה מחדש + קו חדש למונת כביסה כולל ניקוז

Hiring

Job #: 11602 Post Date: 30.01.2018

כל העבודות אינסטלציה מחדש שירותים ואמבטיה (מקלחת). + קו חדש למכונת כביסה כולל ניקוז

Posted by

Job Location:

Israel מילצ'ן, רחובות, ישראל

Required skills

Sewage installation and replacement

Get the job done

Budget:
₪30
-₪5,000
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.615 sec