סוג עבודהבנייה ושיפוצים

Hiring

Job #: 11612 Post Date: 06.02.2018

מחפש בעל מקצוע לעבודה קטנה שתי מקומות קטנים בשתי דירות נפרדות לאחר רטיבות שהסתיימה נשאר לסדר את הקירות לקלף לטייח ולצבוע מחדש נקודתית יש אפשרות להגיע בבקרים בימים שני רביעי ושישי

Attached files

06.02.2018_10.17.11.jpg

Posted by

Job Location:

Israel טרומפלדור 5

Required skills

Home building

Get the job done

Budget:
₪30
-₪2,000
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.64 sec