העתקת נקודות חשמל, התקנת מנורות והעברת כבלי אינטרנט בתעלות.

Hiring

Job #: 11681 Post Date: 01.04.2018

1. יש להעביר 2 נקודות בתקרה משהו כמו 50 ס"מ. 2. יש להתקין 3 מנורות. 3. יש להעביר כבלים של אינטרנט מהראוטר/סוויץ' בקירות ולהחליף לשקעי גביס - תקשורת.

Posted by

Job Location:

Israel גדרה, ישראל

Required skills

Electrical wiringOther electrical services

Get the job done

Budget:
₪30-₪X
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.433 sec