החלפת צנרת מים

Need to approve terms

Job #: 11704 Post Date: 16.04.2018

בבעלותי בית בן קומה אחד המחולק ל-2 דירות, קדמית ואחורית. ברצוני להחליף את צנרת המים הישנה, משעון המים הראשי, שבקצה המגרש לבנין. אני מעונין בצינור PEX באורך 30 מטר, בקוטר 25 מילימטר, אשר יתחבר לשעון המים הראשי, יגיע לבנין, יתחבר לצינור הדירה הקדמית, ימשיך לדירה האחורית, ושם יתחבר לדירה האחורית. מתוך 30 מטר צינור, רק 9 מטר יכוסו ולא יהיו גלויים, ושאר 21 מטר צינור יהיו גלויים, ואין צורך לכסותם. כמה תעלה לי עבודה כזו?

Posted by

Job Location:

Israel נתניה, ישראל

Required skills

Water supply system installation and repair

Get the job done

Budget:
₪30-₪X
Job type:
One-time
Hiring from:
Israel

Invite

Generated in 0.709 sec