סוג עבודה גינון

Hiring

Job #: 11711 Post Date: 22.04.2018

‏‏דרוש גנן לנקות את הגינה דשא לגזור את העצים . ‏

Posted by

Job Location:

Israel אליאס קאנטי 2-8

Required skills

ScarifyingPruning shrubs and trees

Get the job done

Budget:
₪X
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.674 sec