עבודת אינסטלציה

Cancelled

Job #: 4554 Post Date: 09.07.2017

הכנת תשתיות מים וביוב בדירה, העבודה כוללת: שירותים, הכנה לאמבטיה, כיור אמבטיה, כיור מטבח ומכונת כלים. צינורת מים מסוג SP. מצורף סרטון וידיו של המקום + סרטוט מיקם התשתיות.

Posted by

Job Location:

Israel Derech Ben Gurion 138, Bat Yam, Israel

Required skills

Clogged pipes repair

Get the job done

Budget:
$30-$1,100
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.58 sec