כל העבודות אינסטלציה מחדש + קו חדש למונת כביסה כולל ניקוז

Cancelled

Job #: 11602 Post Date: 30.01.2018 09:22

כל העבודות אינסטלציה מחדש שירותים ואמבטיה (מקלחת). + קו חדש למכונת כביסה כולל ניקוז

Posted by

Phone:
050686****

Job Location:

Israel מילצ'ן, רחובות, ישראל, רחובות, Israel

Required skills

Sewage installation and replacement

Get the job done

Budget:
₪30
-₪5,000
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite