סוג עבודהטכנאים

Cancelled

Job #: 11606 Post Date: 01.02.2018 17:33

לתקן אייסמייקר מקרר של חברת ברימאג

Posted by

Job Location:

Israel התזמורת 38, ראשון לציון, Israel

Required skills

Refrigerators

Get the job done

Budget:
₪30
-₪500
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite