סוג עבודה אינסטלטורים

Cancelled

Job #: 11667 Post Date: 17.03.2018 04:35

צינור המים התנתק מהדוד אין מים חמים. תיקון מיידי

Posted by

Phone:
050498****

Job Location:

Israel דוד אלעזר 9, חדרה, Israel

Required skills

Plumbing installation and repair

Get the job done

Budget:
₪X
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite