החלפת צנרת מים

Cancelled

Job #: 11704 Post Date: 16.04.2018 21:08

בבעלותי בית בן קומה אחד המחולק ל-2 דירות, קדמית ואחורית. ברצוני להחליף את צנרת המים הישנה, משעון המים הראשי, שבקצה המגרש לבנין. אני מעונין בצינור PEX באורך 30 מטר, בקוטר 25 מילימטר, אשר יתחבר לשעון המים הראשי, יגיע לבנין, יתחבר לצינור הדירה הקדמית, ימשיך לדירה האחורית, ושם יתחבר לדירה האחורית. מתוך 30 מטר צינור, רק 9 מטר יכוסו ולא יהיו גלויים, ושאר 21 מטר צינור יהיו גלויים, ואין צורך לכסותם. כמה תעלה לי עבודה כזו?

Posted by

Job Location:

Israel נתניה, ישראל, נתניה, Israel

Required skills

Water supply system installation and repair

Get the job done

Budget:
₪X
Job type:
One-time
Hiring from:
Israel

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite