תיקון נזילה

Cancelled

Job #: 11727 Post Date: 22.04.2018 12:13

תיקון חור בצינור של בוילר שעובר דרך הרצפה ומטפטף לקומה מתחת

Is this urgent repair?
Yes
Yes

Posted by

Job Location:

Israel ירושלים יפו, ירושלים, Israel

Required skills

Repairing leaks

Get the job done

Budget:
₪X
Job type:
One-time

?Bidding for first time? Click here to learn how StartAJob platform works.

?Want to do the job or have questions for the customer? Write then in the " Write a note or message to the customer"

?You already have the estimated cost and time to complete the work yuo are in the fields "Execution time" and "Payment requested" or leave them empty and can be changed later.

Invite

Generated in 0.733 sec