5. הלקוחות שלי

מסך הלקוחות שלי מאפשר לכם לנהל את רשימת הלקוחות שלכם, להוסיף לקוח חדש, לעקוב אחר פעילות הלקוח ועוד.
על מנת לעבור למסך, לחצו על כפתור > הלקוחות שלי מהתפריט הראשי


מסך הלקוחות שלי:
A. חיפוש | B. סרגל כלים | C. רשימת הלקוחות
 1. חיפוש: לחיפוש לקוח ברשימה, בשדה החיפוש כתבו שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל או מספר טלפון של הלקוח
  ואז לחצו על כפתור > לחפש
 2. סרגל כלים: בעזרת סרגל הכלים ניתן להוסיף לקוח ידנית, לייצא לקוח/לקוחות לקובץ חיצוני ולהקצות מחדש את הלקוח.
 3. רשימת הלקוחות: רשימת הלקוחות מציגה את כל הלקוחות ברשימה ומספקת פרטים חיוניים.

רשימת הלקוחות

הרשימה מציגה מספר נתונים, לשוניות וכפתורים:

כניסה אחרונה: תאריך / שעה בהן הייתה כניסה אחרונה של הלקוח לאתר / אפליקציית סטארט א ג'וב.
תאריך רישום: תאריך רישום הלקוח.
סך הכל שולם: סך התשלומים שהגיעו מהלקוח עבור עסקאות באתר/אפליקציה.
איזון: סכום העמלות המצטבר שקיבלתם מהלקוח.
טלפון: מס' הנייד איתו נרשם הלקוח / רשמתם את הלקוח.
אלקטרוני: כתובת הדוא"ל איתה נרשם הלקוח / רשמתם את הלקוח. לחיצה על כתובת הדוא"ל מאפשרת שליחת מייל ללקוח.

שימו לב

ברגע שנוסף לקוח חדש לרשימה, ישלח אליו מייל אם הקישור האישי. לצד כתובת הדוא"ל ברשימה יופיע סימן V אם הלקוח לחץ על הקישור מהמייל, או X אם הלקוח טרם לחץ על הקישור.

 שם: שם הלקוח
כפתור מידע לקוחות: לחצו על  בכדי לעבור לכרטיס הלקוח ולקבל פרטים נוספים אודותיו.

הוספת לקוח

מערכת השותפים מאפשרת לכם להוסיף לקוח חדש באופן ידני.

 1. להוספת לקוח לחצו על כפתור > הוספ/י לקוח
  לאחר מכן יפתח חלון "הוספ/י ליד חדש": 2. רשמו את כתובת הדוא"ל או מס' הנייד של הלקוח בשדות המתאימים ולחצו על כפתור > הבא.
  אז תועברו לחלון "הוספת פרטי ליד": 3. מלאו את שאר פרטי הלקוח ובחרו את קטגורית העבודה וסוג העבודה.
 4. לחצו על כפתור > הוספ/י ליד חדש

  בסוף ההרשמה תקבלו הודעה עם הכיתוב "מסרון נשלח והליד נוסף בהצלחה".

   שימו לב

  לאחר הוספת הלקוח, המערכת תשלח לו הודעת סמס/מייל עם הקישור האישי שלכם. לכן בחרו היטב את סוג העבודה והתאמתה ללקוח.

 ייצוא לקוח/ות

ניתן לייצא את רשימת הלקוחות לקובץ חיצוני, ליצוא לקוח/ות לקובץ:

 1. ברשימת הלקוחות סמנו את תיבות הסימון  לצד הלקוח/ות אותם תרצו לייצא.
 2. בסרגל הכלים לחצו על כפתור > יצוא 
  לאחר מכן לחצו על > שמור בדפדפן בכדי להוריד את הקובץ.

הקצאה מחדש של לקוח/ות

הקצאה מחדש של לקוח היא למעשה העברה של הלקוח לחשבון שותף אחר. הקצאת הלקוח/ות בין חשבונות שותפים מתבצעת באמצעות מספר הזיהוי של השותף:

 1. בכדי להקצות לקוח מחדש, ראשית העתיקו את מס' הזיהוי של השותף אליו תעבירו את הלקוח/ות. 2. ברשימת הלקוחות סמנו את תיבות הסימון  לצד הלקוח/ות אותם תרצו להעביר.
 3. בסרגל הכלים לחצו על כפתור > הקצאה מחדש אז יפתח חלון "הקצאה מחדש של לקוחות". 4. בשדה הזינו את מספר הזיהוי של השותף אליו תרצו להעביר את הלקוח/ות, אז לחצו על > הקצאה מחדש

 

Add comment